Các tổn thương Taxman Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2411 68.57% with 35 votes

Nó 's thời gian của năm ... Đưa ra cảm giác lo lắng thuế của bạn về anh chàng này!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ActionBloodFunnyViolenceHurtTaxman