Mobsport Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Chơi trường học cũ axe dựa viking thể thao này, nhưng cố gắng không giết bóng! Đó là một trò chơi nhiều lớp, vì vậy hãy thử nó với một người bạn!

Điều khiển:
Player 1:
sử dụng AWD để di chuyển
Không gian thanh để đánh đối tượng
2 cầu thủ:...
Phím mũi tên để di chuyển
Enter để đánh đối tượng.

ActionSportsBloodVolleyballFunnyMobsport