Mobsport بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

بازی قدیمی مدرسه ورزش تبر بر اساس وایکینگ، اما سعی کنید توپ رو به کشتن نیست! این یک بازی چند لایه است، به طوری که آن را با یک دوست را امتحان کنید!

کنترل بازی:
پلیر 1:
استفاده کنید AWD به حرکت گالری نوار فضا برای ضربه جسم پلیر

2:. کلیدهای جهت دار
به حرکت انجمن را وارد کنید به آمار شی.

ActionSportsBloodVolleyballFunnyMobsport