Thống Drumpro Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chơi trống giống như hướng dẫn trống của bạn trong trò chơi DDR theo kiểu này. Bạn có thể theo kịp

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyMiniDrumpro