Pac Thống Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   61 85.71% with 7 votes

Bảo hiểm xe hơi của bạn đến hạn gia hạn và bạn đang quyết tâm để có được giá tốt nhất có thể!

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển xe. Xe của bạn sẽ tự động di chuyển và bạn bắt đầu với 4 cuộc sống. Tránh giao thông khác và hoàn thành trong thời gian nhanh nhất có thể để có được điểm số tốt nhất. Hãy nhớ rằng, bạn có thể chơi như nhiều lần như bạn muốn tăng cơ hội chiến thắng của bạn!

AdventureCarsRacingCareRaceMini