Mickey 's Robot Phòng thí nghiệm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   195 79.17% with 24 votes

Đặt các bộ phận với nhau trong bất cứ cách nào để làm cho một robot gốc!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

RobotsFightingActionDecorateMickey-sLaboratory