آزمایشگاه ربات میکی ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   185 78.26% with 23 votes

قطعات با هم قرار داده و در هر صورتی که دوست دارید را به ربات اصلی!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

RobotsFightingActionDecorateMickey-sLaboratory