نزاع و جدال بازار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   142 87.5% with 16 votes

راهنما جاسوس کاملا داغ ما در صرفه جویی در بازار است.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند Z
به پا زدن X
به استفاده از ابزار فاصله
را انتخاب کنید تا ابزار و دکمه های فعال انجمن 1 -. 5 ابزار در دسترس را انتخاب کنید.

RobotsArcadeFightingActionMallBrawl