Makos Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Kéo đường dây hoặc collumns ngày để hình thành nhóm có ít nhất ba makos cùng màu. Điền vào các starbar trước khi hết thời gian để tiến tới cấp độ tiếp theo.

Điều khiển:
Chuột-Click và kéo makos.
P-Tạm dừng.
S-Sound ON / OFF.

Matching Makos