Phù hợp với mẫu của bạn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   157 68.18% with 22 votes

Kết hợp 2 của biểu tượng tương tự trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleMatching AnimalAndroid YourPattern