מכות משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

משוך את הקווים או collumns על מנת ליצור קבוצות של לפחות שלוש מכות של אותו צבע. מלא starbar לפני הזמן הפג כדי להתקדם לשלב הבא.

בקרות משחק:
לחיצת עכבר וגרור את מכות. P-השהה. ה-S-סאונד

ON / OFF.

Matching Makos