Sự khác biệt thế giới điên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Chỗ khác biệt trong thế giới này điên điên.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để chơi trò chơi.

PuzzleKidsWorldDifferences