הבדלי העולם מטורפים משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   00

לזהות את ההבדלים בעולם המטורף הזה המטורף.

בקרות משחק:
השתמש בעכבר כדי לשחק את המשחק.

PuzzleKidsWorldDifferences