nhà thám hiểm bị mất Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

bạn là một nhà thám hiểm mực nhỏ bị lạc trong mê cung tối. bạn có thể tìm thấy kho báu hy vọng sẽ giúp bạn thoát khỏi bóng tối?

Điều khiển:
trong game

Ball Maze Unity Webgl