Lighten Up Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Rick thú mỏ vịt là thiết lập đèn đích người ngoài hành tinh. Thu thập tất cả các đèn trước khi hết thời gian! Nhảy qua đèn để lấy chúng. Kiếm được điểm thêm cho Combos. Chạy vào rick đến chậm anh xuống, nhưng xem ra cho mặt nạ chuối.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyLighten