Johnny Test - Dukey Bath Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   169 64% with 25 votes

Đoán các từ và lưu chó từ các nước đáng sợ!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

WordsWaterGuessing AnimalAdverJohnnyTestDukeyBath