تعطیلات ژاپن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بانوی اینجا در ژاپن است! او این کشور را دوست دارد و مقصد رویای اوست. آیا می توانید بهترین لباس در ماجراجویی ژاپنی خود را انتخاب کنید؟

کنترل بازی:
در بازی

Girl Dress Up