در داخل جراحی خارج انزجار گلو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

اوه، خدایا، این ها ' خیلی بد است! داخل به خارج انزجار 's با گلو به طور جدی آلوده می شوند. شما دکتر خانواده اش ، لطفا در درمان عفونت گلو او با استفاده از ابزار پزشکی است. از بین بردن اشکالات ، تمیز کردن گلو او و با استفاده از لیزر سرد برای کشتن هر گونه میکروب باقی مانده است. انزجار خواهد شد احساس بهتر در هیچ زمان ، با تشکر!

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Girl Simulation Surgery Inside Disgust Throat