اسب با نقاب انسان روی طناب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

به عنوان اسبی بازی کنید که اخیراً اخراج شده است که باید شغل جدیدی پیدا کند، بنابراین او وانمود می کند که یک انسان با ماسک است. او باید با شمشیر یا تفنگ اشیاء بالا را نابود کند در حالی که سعی می کند از مشت آن مشت وحشی جلوگیری کند. او اکنون به معنای واقعی کلمه روی یک طناب محکم است و سعی می کند کشف نشود. از انجام این بازی در اینجا در y8.com لذت ببرید!

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Evade Trap Mouse Skill Bizarre Animal Jumping Horse Html5 Pixel