Chân trời của chiến tranh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn kiểm soát các tháp pháo ở phía trên đồi. Bắn vào tất cả những người lính đến và xe đối phương.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyHorizon