Heidi Một Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Mục tiêu nhiệm vụ của bạn, rõ ràng tất cả các hoạt động đơn giản của đối phương và thu thập các điểm kiểm tra. Thiếu một trạm kiểm soát chi phí 100 vàng. bạn có thể mua một nâng cấp lá chắn khi bạn thu thập 600 vàng và lá chắn của bạn là 100.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyHeidi