Hapland Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Cố gắng để ánh sáng hai ngọn đuốc và cổng thông tin mở.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleStickHapland