tay cầm + Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   12 33.33% with 3 votes

xoay và hướng dẫn các tay cầm để đến đích. coi chừng chướng ngại vật và bẫy.

Điều khiển:
trong game

Puzzle Mouse Skill Obstacle Html5