Avatar: The Last Air Bender - Aang Mở Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   115 68.75% with 16 votes

Giúp Aang trong thực hành uốn mình!

Điều khiển:
Di chuyển chuột của bạn theo hướng thể hiện bởi mũi tên tinh thần của mình trong khi giữ nút chuột. Một khi bạn đã di chuyển chuột, nhả.

Mouse SkillObstacleBalanceAvatarLastBenderAang