Điên về mua sắm Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   54 55.56% with 9 votes

Những vụ mua bán lớn không thể bỏ qua! Bạn cần phải thực hiện như nhiều mặt hàng càng tốt ra khỏi trung tâm mua sắm.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Mouse SkillGirlBalancingBalanceGirlsAboutShopping