handulum + بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

نوسان و هدایت دستمالی برای رسیدن به مقصد. مراقب باشید از موانع و تله ها.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Mouse Skill Obstacle Html5