Máng xối Cát Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Đây là một trò chơi nền tảng, Gutter Cat. Đơn giản chỉ cần thu thập 20 xương trước khi thời gian chạy ra ngoài.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyGutter