lời nguyền nghiệt ngã Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

quản lý tài nguyên của bạn trong khi bạn đi lang thang quanh khu rừng bí mật với những câu hỏi không ai muốn biết.

Điều khiển:
trong game

Shoot 'em Up Killing Html5 Action Rpg (hack And Slash)