phát sáng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

hướng dẫn tĩnh mạch này để có được một số ánh sáng mặt trời. nhưng đừng để nó chạm vào tường và chấm trắng.

Điều khiển:
trong game

Evade Mouse Skill Unity Webgl