Droppin Beats Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   90 100% with 9 votes

Một trò chơi dựa vào chủ đề mát mẻ dựa trên nhịp điệu.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

MarioEvadeMouse SkillObstacleMusicDroppinBeats