بیت افتادن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

یک بازی مبتنی بر تم سرد بر اساس ریتم.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

MarioEvadeMouse SkillObstacleMusicDroppinBeats