شبیه ساز گلادیاتور بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

به عنوان یک گلادیاتور در صحنه بازی کنید. ویژگی ها: • 2 نقشه عرصه بسیار جذاب؛ • 5 سلاح در اختیار شما از جمله سپر؛

کنترل بازی:
در بازی

Fighting Action Simulation Medieval Killing Samurai Sword Unity Webgl