giả lập đấu sĩ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

chơi như một đấu sĩ trong đấu trường. tính năng: • 2 bản đồ đấu trường tuyệt vời; • 5 vũ khí theo ý của bạn bao gồm một lá chắn;

Điều khiển:
trong game

Fighting Action Simulation Medieval Killing Samurai Sword Unity Webgl