dressup دختر قبل 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

طراحی یک نگاه ایده آل برای این دختر شیرین، سعی کنید در انواع مختلف از مدل مو و لباس!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsDressupMakeover