گارفیلد پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

راهنما لباس مورد علاقه خود را گربه گارفیلد!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

KidsDress UpAnimalGarfield