مهاجمان کهکشان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

بسیار خوب نسخه مدرن از مهاجمان فضایی.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای حرکت تغییر جنگنده چپ / راست.
دکمه از چپ به آتش اسلحه لیزری. انجمن کنترل موشک های کلیدی برای راه اندازی ماوس.

ArcadeShootingSpaceshipSpace InvadersGalaxy