trái cây khối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

giúp các yêu tinh với các khối trái cây. kéo các khối trái cây từ băng chuyền vào hình dạng và cố gắng điền vào hình dạng hoàn chỉnh. nhấp để xoay một khối trên vành đai. sử dụng các trợ giúp đặc biệt ở bên phải để loại bỏ một khối hoặc lấp đầy một điểm. kéo người trợ giúp đến đúng chỗ

Điều khiển:
trong game

Puzzle Fruit Android Html5 Blocks Mobile Iphone Ipad Touchscreen Thinking