منجمد افتابی برنزه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   80 100% with 8 votes

مطلع دباغی و خالکوبی ! اضافه کردن منجمد السا به سالن برنزه و پیدا کردن تمام اسرار زیبایی او! برنزه کامل نیاز به آماده سازی پوست کامل به طوری که مراحل را دنبال و آماده برای افتاب گرفتن . نور ، متوسط ​​یا تیره قهوهای مایل به زرد برای السا را انتخاب کنید و پایان نگاه را با یک خال کوبی سرد . حالا السا دارای پوست بی عیب و نقص و او آماده است برای برخی از سرگرم کننده تابستان است. کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Frozen Girl MakeoverMakeup Frozen Solarium Tanning