منجمد السا دبستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

منجمد السا برای پارگی کیسه آب مهم آماده ! او به کمک شما نیاز به آرایش و انتخاب یک لباس زیبا برای پوشیدن دارم. و سپس او را به برخی از حقه های شعبده بازی را برای دوستان خود انجام دهد. خوش بگذره! کنترل: استفاده از ماوس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Cartoon Frozen Girl MakeoverMakeup Frozen Elsa Prep