rìu đông lạnh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

chiến đấu đánh bại theo lượt trên lưới trong đó các cuộc tấn công chỉ được phép theo hướng ngang. quyết định giữa việc giảm sát thương bằng rìu của bạn, hoặc kiểm soát không gian bằng cú đá bay của bạn. tận dụng những hồ dung nham nhưng đừng bị bao vây!

Điều khiển:
trong game

Fighting Strategy Turn Based Dungeons Unity Webgl