Miễn phí Run Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Phản ứng với trọng nhắc nhở và don 't ngừng chạy! Nhanh hơn thời gian của bạn cao hơn điểm số của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng phím mũi tên và phím dài để tương tác.

ObstacleRunningFree