לרוץ חופשי משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   20 100% with 2 votes

להגיב מפתח הנחיות ולא לא להפסיק לרוץ! מהר יותר את הזמן שלך גבוה יותר הציון שלך.

בקרות משחק:
השתמש במקשי חצים ומקש רווח כדי אינטראקציה.

ObstacleRunningFree