ריצה חתיכה אחת משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

לרוץ ולקפוץ מעל טונות של מכשולים במשחק הזה מטורף החדש האינסופי ריצה!

בקרות משחק:
להשתמש בחץ למעלה כדי לקפוץ

ObstacleJumping