Stan James: gốc miễn phí kick thách thức Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   51 83.33% with 6 votes

Bây giờ bạn thấy, ý tưởng của trò chơi là ghi càng nhiều tự do đá trong một hàng như bạn có thể. Càng có nhiều bạn điểm số, các khó hơn các trò chơi sẽ nhận được. Đơn giản! Xem có bao nhiêu bạn có thể điểm số trong một hàng, và sau đó thách thức chums của bạn để đánh bại số điểm của bạn. Để ghi một bàn thắng, bạn sẽ cần phải thiết lập sân, điện, swerve và hướng của shot.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SportsBallSoccerFootballStanJamesOriginalFreeKickChallenge