Hình phạt Go Go Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2110 67.74% with 31 votes

Chơi trò chơi này bóng đá awesome, và sử dụng các mũi chích ngừa hình phạt để ghi bàn số lượng nhất định của mục tiêu trong mọi cấp độ.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để thiết lập sự chỉ đạo của quả bóng và báo chí Phím dài một lần để khởi tạo các quyền lực và một lần nữa để thiết lập.

SportsBallSoccerFootballPenalty