Đường mục tiêu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Đá quả bóng đá ở góc bên phải với sức mạnh quyền thực hiện một mục tiêu.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

SportsBallSoccerFootballGoalStreet