Fishda Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Ăn nhiều cá như bạn có thể nhưng tránh những con cá màu đỏ hoặc trò chơi trên.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

FunnyFishda