سلسله رزمندگان Minigame بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیدا کردن اختلاف بین دو عکس در یک زمان معین.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsDynastyWarriorsMinigame