Nhà phố Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Nhập đường triều và chiến đấu theo cách của bạn thông qua các trung tâm và phá hủy các Red
thanh người đàn ông.


Điều khiển:
Hướng dẫn và điều khiển được trong trò chơi

AdventureActionDynastyStreet