رویای عروسی روز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

عاشقانه به دنبال ماجراجویی و پیدا کردن دارای گرافیک زیبا و منحصر به فرد بازی پازل. مشاهده گلفروش، مغازه، لباس شب، نانوایی، و مغازه ها دیگر به روز عروسی جنی 'یک رویا! اما هشدار داد! سطوح بحران عروسی به چالش کشیدن مطمئن شوید که به شما برای یک حلقه پرتاب! آیا می توانم شما را رویای روز عروسی جنی 'رخ می دهد؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

PuzzleAdventureTiming DreamWedding